Torsdag ettermiddag hadde Øvre Romerike brann og redning øvelse ved Hurdal folkehøyskole. 


Første del av øvelsen var røykdykking for nye og gamle brannkonstabler, hvor huset ble tent på og slukket flere ganger, før brannvesenet lot huset brenne helt ned.