Fotograferer du 360 bilder og vil lage Tiny planet-bilde. Se guiden under for hvordan det gjøres i Adobe Photoshop.


Importer bildet


Importer bildet til Adobe Photoshop

Bildestørrelse


Gå til menylinjen og velg "bilde" deretter "bildestørrelse"

Endre størrelse


Her skal du endre størrelsen på bildet til f.eks. 4000 x 4000 px. Du kan også gå opp til 8000 x 8000 px.


Bildet må være i 1-1 størrelse.

Roter bildet


Etter du har endret størrelsen på bildet. Går du til menylinjen og velger "Bilde" og "Bilderotering" her skal du velge 180 grader.

Velg "Polare koordinater"


Nå som du har rotert bilde, skal du gå videre til menylinjen og velge "Filter" gå ned til "Forvrengning" og velg "Polare koordinater"

Ferdig


Du kan gjøre globusen større ved å beskjære bildet.