Vilkår


1. Bilder, tekst og video er beskyttet av jfr. åndsverkloven. 

2. Bilder, tekst og video kan ikke benyttes uten tillatelse fra fotograf / Presttun Media. 

3. Fotografens navn skal oppgis ved all offentlig bruk av bildene og video, jfr. åndsverklovens §43 a og 3 §. Ved manglede kreditering plikter kunden å betale erstatning med kr 2.500,- eks mva. 

4. Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder og video uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale erstatning tilsvarende det økonomiske tapet fotografen har lidt, med påslag av 100%

5. Fotograf og Presttun Media forholder seg retten til å fakturere for uautorisert bruk, jfr. åndsverkloven. Erstatningsbeløpet er på 950 kr eks. mva gange 4. pr. bilde eller videofil. Beløpet er pr.dags dato. 3800 kr eks. mva for uautorisert bruk. 4750 kr inkl. mva. 

Øvrige standardvilkår gjelder ved bildekjøp.  

Vilkårene gjelder fra 01.06.18