Vilkår


§1 Bilder, tekst og video er beskyttet av jfr. åndsverkloven og kan ikke benyttes uten tillatelse fra fotograf og Presttun Media

§2 Fotografen navn skal oppgis ved all offentlig bruk av bildene eller video, jfr. åndsverklovens §43a og 3§. Ved manglede kreditering plikter kunden å betale erstatning for manglede kreditering med pålydende kr 2.500,- eks. mva. 

§3 Det er ikke tillatt å manipulere, utføre endringer eller beabeide bide uten skriftlig tillatelse fra fotograf. Dersom tillatelse ikke er gitt, plikter kunden å betale erstatning tilsvarende tapet fotografen har lidt. 

§4 Fotograf og Presttun Media forholder seg til retten til å fakturere for uautorisert bruk av bilder eller video, jfr. åndsverkloven. Uautorisert bruk faktureres etter gjeldene takster: Enkeltbilde kr 950,- eks. mva gange 3 pr. bilde- og videofil. Fakturerbar beløp er kr 2850 ,- eks. mva. pr. bilde-og videofil -  kr 3563 ,- inkl. mva.   

§5 Avtalen reguleres av norsk rett, med Øvre Romerike Tingrett som verneting.

Øvrige standardvilkår gjelder ved bildekjøp.  

Vilkår oppdatert: 01.06.18