Drone

Luftfoto av eiendom, landskap, bygg og infrastruktur. Inspeksjoner av tak, vindmøller, kraftledninger etc.

Sertifisert dronefotograf kl. A2. Dronebilder og video leveres i høy oppløsning.

FAQ

Hvor høyt kan dere fly?

Vi kan fly opp til 120 meter, utover dette kreves det særskilt tillatelse fra Avinor og luftfartstilsynet

Restriksjonsområder

I enkelte områder kreves det tillatelse for å kunne fly.

- Militært område
- I nærheten av flyplass (innenfor 5 km)
- Fengsel
- Naturreservat
- Oslo sentrum (Søknadsgebyr til luftfartstilsynet tilkommer)

Ta kontakt for mer informasjon og vurdering om vi kan fly i ønsket område.

Dronefotograf innhenter tillatelse om nødvendig. Det er ingen garanti for at tillatelse blir gitt.

Lisens og forsikring

Sertifisert dronepilot i følgene kategori. A2.

Fotograf Remi Presttun - Presttun Media har ansvarforsikring via UAS Norway. Denne er lovpålagt av luftfarttilsynet.

Drone

Dji Air 2
Dji Mavic Mini

UAS Norway

Medlem av UAS Norway

A2 sertifisering fra luftfartstilsynet

Medlem av Norsk journalistlag