Torsdag avholdt Øvre Romerike brann og redning en nedbrenning av eldre bolighus i Eidsvoll. Før flammene tok over huset, fikk mannskapene øvd på røykdykking og innvending slukking.


Se bildene fra øvelsen under.